alt
alt
alt
alt
alt
alt
alt

Čejka holding - úvodní strana

Společnost ČEJKA HOLDING SE formálně vznikla v roce 2015 za účelem seskupení již existující holdingové struktury, pro uskutečnění širokého spektra různých investičních záměrů od finančních aktiv přes nemovitosti až po komodity.

Cílem společnosti ČEJKA HOLDING SE je poskytování kvalitních služeb privátním investorům v oblasti vyhledání a zajištění vhodné investice s garantovanou návratností a úrokovou sazbou a zájemcům o financování svého podnikatelského záměru zajistit investora za vhodných a předem sjednaných podmínek.

Specializujeme se především, ne však výlučně na developerské projekty rezidenční a nově i komerční výstavby. Pro zájemce o zhodnocení jejich finančních prostředků spravujeme široké portfolio podnikateslkých záměrů a projektů.